OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

OTM sprak met het Vlaams Instituut Voor Mobiliteit

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 11/10/2013

Ondanks het feit dat Vlaanderen bijzonder versnipperd is wanneer het aankomt op logistieke organisaties en platforms, is het voor OTM toch zaak om de juiste contacten in het logistieke landschap te leggen, met als doel de belangen van onze leden in handel en industrie optimaal te vertegenwoordigen.

Zo sprak OTM onlangs met het Vlaams Instituut Voor Mobiliteit (VIM) over mogelijke vormen van samenwerking.

Het VIM bestaat nu een achttal jaren, is voor een groot deel gelinkt aan de Vlaamse overheid en voert projecten met verschillende partners uit; recent bijvoorbeeld met Febetra, één der transportfederaties. Zij zijn overigens wel een ledenorganisatie die innovatieve mobiliteitsprojecten wil opzetten om het verkeer van personen en goederen duurzamer te maken. Daartoe werken ze rond 3 pijlers, zijnde goederenvervoer, personenvervoer en infrastructuur.

Het kan dus goed zijn dat onze leden tegen specifieke problemen aanlopen waar OTM de helpende hand kan bieden maar waar wij als OTM, breder gezien, ook in samenwerking met een organisatie als het VIM, de problematiek te lijf kunnen gaan. Dat zijn dan doorgaans niet de (operationele) moeilijkheden die wij via onze ‘helpdesk’ oplossen maar zijn meer in de structurele sfeer te vinden. Na deze eerste verkenning tussen beide organisaties, zullen we een mogelijk verdere aanpak intern onderzoeken.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1