OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Belangenverdediging

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

‘Never waste a good boom’ - Winston Churchill

winstonchurchillBron: Link magazine - Martin van Zaalen – 10/09/18

‘Never waste a good crisis.’ Winston Churchill zei het al. Maar wat te doen ten tijde van een hoogconjunctuur zoals we nu doormaken? Als het economische tij tegenzit, moeten we creatief zijn, met slimme oplossingen komen om de boel weer aan de praat te krijgen, met innovatieve producten, diensten en processen. Maar nu die boel volop aan de praat ís, in casu, er volop vraag is naar die innovaties, kunnen we ook niet achterover leunen. In termen van de Britse staatsman zou je kunnen zeggen: ‘Never waste a good boom.’
Want, al hebben we momenteel de wind dus in de rug, toch zit het tegen. Dusdanig dat Guido Bergmans van Matas in deze Link verzucht dat het de succesvolle producten zijn die roet in het logistieke eten gooien.

OEM (Original Equipment Manufacturer)

In deze booming economie is het heel vervelend als de vraag naar een product groter is dan geforecast. Zeker hier in mature Europa, met al zijn oninteressante nichemarkten voor de grote componentenfabrikanten, betekent dat lang wachten voordat de ongeduldige klant, het geld brandend in de zak, tevreden kan worden gesteld. Welbeschouwd zit er net zo veel onvrede in de keten als tijdens een diepe recessie, alleen is die onvrede verschoven van de componentenproducenten en hun distributeurs naar de oem’ers (Original Equipment Manufacturer OEM).
We zouden de huidige hausse dus moet aangrijpen voor het ontwikkelen van een structurele oplossing voor die onvrede van de oem’ers en hun eindklant. Vraagt een economische crisis om een innovatief product, om de vraag aan te zwengelen, het huidige tijdsgewricht vereist logistieke innovatie, om sneller in de vraag te voorzien.
Nu is die innovatieve logistieke oplossing er al enige tijd. En u bent er ongetwijfeld reeds mee bekend: slimme, intelligente technologie. Probleem is echter dat de vraag naar die innovatie niet op gang komt. Natuurlijk, er wordt volop geautomatiseerd, maar bijna uitsluitend op de schaal van één fabriek. Er zijn ook in onze hightech industrie tal van productiehallen waar in ruime mate volstrekt onbemande processen staan te draaien, 24/7. Maar dat is slechts een schamel antwoord op die vraag naar logistieke innovatie. Die vraagt niet om een slimme fabriek, maar om een slimme toeleverketen, om een smart supply chain waarin, in gestandaardiseerde taal al die onbemande processen met elkaar communiceren.
Neem als voorbeeld fieldlab The Smart Connected Supplier Network. Een Nederlands samenwerkingsverband dat gelukkig is aangehaakt bij het Duitse Industrial Data Space. Want in de globale, zozeer vervlochten industrie zijn Néderlandse oplossingen voor logistieke problemen a priori zinloos.

In de laatste 20 jaar is niet veel veranderd, het is de populariteit van het kapitalistisch adagium: ieder voor zich en God – of iets anders bovenmenselijks – voor ons allen. ‘Never waste a good boom’, is dan ook primair een opdracht voor de (Europese) overheid. Niet om, door zelfzuchtigheid gedreven, muren op te trekken die alleen maar tot tijdverspilling leiden, maar ze juist af te breken.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1