OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Basisopleiding douane (3d)

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van de UCC (Union Customs Code) op 01/05/2016 zal leiden tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering geleidelijk zal gebeuren.
Deze opleiding zal rekening houden met alle wijzigingen en hoe deze dienen te worden toegepast in de praktijk.

Waar en wanneer

Antwerpen: donderdag 20-27/11/2017 en 4/12/2017
Antwerpen: Blue Point – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
meteen inschrijven

Basisopleiding douane

Uw voordeel:

 • kostenbesparing door het vermijden van stilstand aan de buitengrens van Europa als gevolg van onvolledig of niet correct gevolgde douane procedures
 •  hogere klantentevredenheid: naleven van levertermijnen en verzekeren van leverbetrouwbaarheid
 •  toegevoegde waarde bieden aan uw klanten door hen te informeren en met hen mee te denken rond optimalisatie van de goederen- en informatiestroom
 • kennis is macht: sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten,...)
 • kennis van internationale wetgevingen en reglementeringen ter zake
 • overzicht in complexe informatie

De douane en haar opdrachten

 • De Wereld douane-organisatie (WDO)
 • De Europese instellingen
 • Situering binnen de FOD Financiën
 • De structuur van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA)
 • De opdrachten van de AADA

Douanejargon

 • Het fiscaal versus niet fiscaal gebied
 • De wetgeving van de Europese Unie

  •  Communautair douanewetboek en Toepassingswetboek
  •  Communautaire en niet communautaire goederen
  •  Binnenbrengen en invoer
  •  Verzending en uitvoer
  •  Douanevervoer: intern, extern en TIR

De marktdeelnemers

 •  De douane-expediteur
 •  Authorised Economic Operator (AEO)
 •  Derden
 •  EORI : geregistreerde marktdeelnemer

Het aanbrengen van goederen en toegelaten douanebestemmingen

 •  Import control system
 •  Het aanbrengen van goederen in het douanegebied van de EU + Tijdelijke opslag
 •  In het vrije verkeer brengen – intracommunautaire leveringen – in verbruik stellen
 •  Douanevervoer
 •  Douane-entrepot
 •  Tijdelijke invoer
 •  Actieve veredeling
 •  Passieve verdeling
 •  Behandeling onder douanetoezicht
 •  Andere douanebestemmingen
 •  Export control system

Het Enig document

 •  Toelichtingen
 •  Basisvakken
 •  Bijlagen en bijvoegsels

Economische en fiscale oorsprong

 •  Niet preferentiële oorsprong
  • Gebruik
  • Oorsprongsregels
  • Wettelijk kader
 •  Preferentiële oorspron
        o Gebruik
        o Wettelijk kader
        o Gemeenschappelijke bepalingen
        o Cumulatie EUR-MED

Elementen voor de berekening van de rechten + BTW

 •  Soorten rechten
 •  Douanetarief en de indeling van goederen: Tarweb

                o Regels
                o Praktische voorbeelden
                o Bindend Tariefinlichting
                o Tariefcontingenten en schorsingen

 •  De douanewaarde + maatstaf van heffing BTW
 •  Voorbeeld Accijnzen
 •  Accijnsgoederen en Accijnsproducten
 •  Procedure voor overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing (EMCS) en buiten de schorsing (VGD)
 •  Uitvoer en invoer
 •  Opzoekingen in SEED

 Oefeningen

 •  Enig document en/of berekenen van rechten en/of PLDA
Doelgroep Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven.
Aanpak Interactief.
Theoretische basis en gestaafd met voorbeelden en oefeningen.
Duur van de opleiding 3 dagen telkens van 9u tot 17u
Locatie en datum Antwerpen: maandag 20-27/11/2017 en 4/12/2017
Antwerpen: Blue Point – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
Deelname

Leden OTM/VIB/AGORIA/FEDUSTRIA: 1 185 € / deelnemer 
Niet-leden: 1 395 € / deelnemer

Prijzen exclusief 21 % BTW
Prijzen inclusief broodjeslunch

meteen inschrijven

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1